Biuletyn Informacji Publicznej Krajowa Spółka Cukrowa

Krajowa Spółka Cukrowa
Ostatnia aktualizacja strony: 08.10.2019, 09:39

Strona główna

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. powstała w sierpniu 2002 r. w wyniku konsolidacji trzech spółek cukrowych Skarbu Państwa. Utworzono ją na bazie Mazowiecko-Kujawskiej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu.
Jest największym w Polsce i ósmym co do wielkości producentem cukru w Europie. 
W skład koncernu wchodzi 7 cukrowni zlokalizowanych na terenie pięciu województw oraz zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego „Polskie Przetwory” z siedzibą we Włocławku. Podstawowy przedmiot działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. stanowi produkcja i sprzedaż cukru, handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania oraz przetwórstwo owocowo-warzywne. Spółka prowadzi kompleksowe zarządzanie archiwami firm zewnętrznych w zakresie przechowywania, archiwizowania oraz brakowania dokumentów oraz inne działalności usługowe. Centrum Archiwizacji KSC S.A. w Płocku gwarantuje profesjonalną obsługę polegającą na zarządzaniu archiwum firmowym otwartym na indywidualne potrzeby klientów.

Swoją działalność Krajowa Spółka Cukrowa S.A. rozpoczęła z dniem 13 września 2002 r. po zarejestrowaniu przez sąd decyzji objętych uchwałami Walnego Zgromadzenia. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 990.677.758 PLN.

Oddziały Krajowej Spółki Cukrowej S.A.: 

 1. zajmujące się produkcją cukru oraz wyrobów powstałych w trakcie jego wytwarzania: Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, Werbkowice

  1) Oddział "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie,

  2) Oddział "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie,

  3) Oddział "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej,

  4) Oddział "Cukrownia Kruszwica" w Kruszwicy,

  5) Oddział "Cukrownia Malbork" w Malborku,

  6) Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią,

  7) Oddział "Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach.

 2. zajmujące się produkcją przetworów owocowo warzywnych:

  1) Oddział "Polskie Przetwory" we Włocławku

Krajowa Spółka Cukrowa
©1998-2019 Krajowa Spółka Cukrowa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL