Biuletyn Informacji Publicznej Majątek - Krajowa Spółka Cukrowa

Krajowa Spółka Cukrowa
Ostatnia aktualizacja strony: 10.01.2018, 19:43

Majątek

Środa, 01 kwietnia 2015

Majątek

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w roku obrotowym za okres od 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1 650 953 tys. zł, z czego przychody netto ze sprzedaży cukru stanowiły 1 268 478 tys. zł netto. W roku obrotowym 2014/2015 Spółka wypracowała kolejny rok z rzędu dodatni wynik zysk operacyjny na poziomie 46 840 tys. zł. Wartość wskaźnika EBITDA na koniec roku obrotowego 2014/2015 osiągnęła poziom 106 765 tys. zł. Wartość majątku KSC S.A. stanowiącego aktywa Spółki na koniec września 2015 roku wyniosła 2 173 490 tys. zł.

 

Rok obrotowy

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013 2013/2014 2014/2015

Okres

01.10.2009 - 30.09.2010

01.10.2010 - 30.09.2011

01.10.2011 - 30.09.2012

01.10.2012 - 30.09.2013 01.10.2013- 30.09.2014 01.10.2014- 30.09.2015

Waluta ‘000 PLN

Przychody ze sprzedaży

1 517 402

1 776 088

2 330 881

2 346 314

1 931 046 1 650 953

Zysk operacyjny

246 916

375 663

631 894

442 883

160 658 46 840

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

357 918

459 949

806 049

603 771

284 882 106 765

Aktywa

2 330 883

2 575 583

2 652 329

2 169 143

2 310 821 2 173 490

Aktywa trwałe

1 232 242

1 285 896

1 246 425

1 199 369

1 226 856 1 209 246

Kapitał (fundusz) własny

1 815 317

2 016 318

2 108 629

1 816 564

1 943 283 1 872 560

Metadane

Data publikacji 01.04.2015
Data modyfikacji 07.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Jarząbek
Krajowa Spółka Cukrowa
©1998-2018 Krajowa Spółka Cukrowa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL