Krajowa Spółka Cukrowa

Aktualnie znajdujesz się na:

Majątek

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w roku obrotowym za okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1 722 917 tys. PLN. W roku obrotowym 2017/2018 Spółka wypracowała kolejny rok z rzędu dodatni wynik finansowy netto na poziomie 18 022 tys. PLN. Wartość majątku KSC S.A. stanowiącego aktywa Spółki na koniec września 2018 roku wyniosła 2 943 808 tys. PLN.

Rok obrotowy

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Okres

01.10.2010
-30.09.2011

01.10.2011
-30.09.2012

01.10.2012
-30.09.2013

01.10.2013
-30.09.2014

01.10.2014
-30.09.2015

01.10.2015
–30.09.2016

01.10.2016
–30.09.2017

01.10.2017
-30.09.2018
Waluta ‘000 PLN

Przychody ze sprzedaży

1 776 088

2 330 881

2 346 314

1 931 046

1 650 953

1 846 211

2 485 354

1 722 917

Zysk operacyjny

375 663

631 894

442 883

160 658

46 840

307 531

414 141

18 022

Aktywa

2 575 583

2 652 329

2 169 143

2 310 821

2 173 490

2 528 249

3 037 273

2 943 808

Kapitał (fundusz) własny

2 016 318

2 108 629

1 816 564

1 943 283

1 872 560

2 108 500

2 465 534

2 484 928

Metadane

Data publikacji : 04.04.2018
Data modyfikacji : 20.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Smajdor
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Smajdor

Opcje strony

do góry