Biuletyn Informacji Publicznej Organy Spółki - Krajowa Spółka Cukrowa

Krajowa Spółka Cukrowa
Ostatnia aktualizacja strony: 14.09.2017, 17:13

Organy Spółki

Czwartek, 14 sierpnia 2003

1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza,
3) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.


Kompetencje oraz zasady funkcjonowania organów Spółki określają:


1) Kodeks spółek handlowych,
2) Statut Spółki,
3) Regulamin Zarządu,
4) Regulamin Rady Nadzorczej.

Metadane

Data publikacji 14.08.2003
Data modyfikacji 13.07.2007
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Beata Modrzyk
Osoba modyfikująca informację:
Krajowa Spółka Cukrowa
©1998-2017 Krajowa Spółka Cukrowa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL