Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd - Krajowa Spółka Cukrowa

Krajowa Spółka Cukrowa
Ostatnia aktualizacja strony: 08.10.2019, 09:39

Zarząd

Środa, 01 kwietnia 2015

Zarząd

Krzysztof Kowa         - Prezes Zarządu KSC S.A.

Tomasz Olenderek    - Członek Zarządu KSC S.A

Zdzisław Salus          - Członek Zarządu KSC S.A.

Janusz Stachowiak   - Członek Zarządu KSC S.A.

 

Kompetencje

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd jest organem wykonawczo – zarządzającym Spółki. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu. W sytuacji, gdy Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu i prokurenta. 

Metadane

Data publikacji : 01.04.2015
Data modyfikacji : 18.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Jarząbek
Krajowa Spółka Cukrowa
©1998-2019 Krajowa Spółka Cukrowa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL