Krajowa Spółka Cukrowa

STRUKTURA AKCJONARIATU KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A.

Kapitał zakładowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wynosi 990.677.758  zł i dzieli się na 990.677.758 akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, z czego:

 

1. 792.764.968 akcji stanowi własność Skarbu Państwa, co stanowi 80,02% w kapitale zakładowym;

2. 197.912.790 akcji jest własnością obecnych i byłych pracowników i plantatorów buraka cukrowego oraz ich spadkobierców, co stanowi 19,98% w kapitale zakładowym Spółki.

Metadane

Data publikacji : 13.08.2003
Data modyfikacji : 20.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Smajdor
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Smajdor

Opcje strony

do góry